Kirke og kultur / Kirken
 
 
 
 

Kirken

Janderup Kirke har sin egen hjemmeside nu – dvs. en hjemmeside i samarbejde med Billum Kirke og Alslev Kirke www.janderupkirke.dk

Se det nyeste Kirkeblad her: Kirkeblad

Se Gudstjenesterne her: Gudstjenester

Janderup kirke og kirkegård ligger frit på engen ved nordsiden af en slynge dannet af Varde Å. Mod vest ligger ladepladsen som en naturlig dannet havn, hvor de fleste skibe måtte lade om til pramme for at få varerne sejlet helt op til Varde. Mellem kirke og ladeplads ligger den tidligere kro, der også en lang periode var færgegård. Ladepladsen er i dag suppleret med træbroanlæg til fortøjring af både. Der står en stormflodssøjle på pladsen.

De centrale dele af Janderup er anlagt på et velvalgt sted i Varde Ådal, hvor åløbet breder sig ud, så vandstanden bliver lav. Kirken, der er opført på den yderste kant af Varde Bakkeø, ligger frit på engen ved nordsiden af en slynge dannet af Varde Å, og ladepladsen ligger vest herfor som en naturlig dannet havn. Tidevandet i Vadehavet påvirker Varde Å op til Janderup, og de tilbagevendende stormfloder kan sammen med bagvandet i ugunstige tilfælde sætte Janderup enge og undertiden også kirkegården under vand.

Janderup kirke er en anselig, romansk bygning, der består af kor og skib. I senmiddelalderen blev der tilføjet et sakristi ved korets nordside og et tårn ved vestgavlen. Der har tidligere været to våbenhuse foran skibets nord- og syddør, men de blev nedbrudt i henholdsvis 1886 og 1916. Kirken er opført af granitkvadre, tufsten og tegl. Kirken står hvidkalket inde og ude med undtagelse af granitkvadrene nederst i skibets langmure samt korets sydside. Tagene er overalt tækket med bly. Kirken er rig på kalkmalerier. Kro/færgegård er opført som egnstypisk byggeri og fremstår i dag hvidkalket med stråtag og rødmalet træværk